Welkom

Platform Tuinbouw Veenstreek bestaat uit een groep positief ingestelde kwekers uit de tuinbouwgebieden van Roelofarendsveen, Nieuwe en Oude Wetering en Woubrugge.

Wij onderhouden nauwe banden met LTO Noord afdeling Kaag en Braassem. Onze doelstellingen zijn in het kort de volgende: Wij beogen de tuinbouw in de gemeente Kaag en Braassem (Veenstreek) te promoten, opdat organisaties en overheden vertrouwen hebben in de duurzaamheid van de locale tuinbouw.

  1. Wij zoeken verbindingen met de greenports Duin- en Bollenstreek en Aalsmeer om de positie en de rol van de tuinbouw in de Veenstreek te versterken.
  2. Wij houden ons bezig met initiatieven die de discussie over de tuinbouw in de Veenstreek verdiepen.
  3. Wij zetten ons in voor de totstandkoming van een waterbank en een grondbank.
  4. Wij fungeren, in samenspraak met LTO Noord Glaskracht en andere partijen, als kennis- en adviesgroep.

Binnen deze doelstellingen proberen wij alle glastuinders uit de Veenstreek gezamenlijk om de tafel te krijgen om zo het draagvlak en het belang voor de hele bedrijfskolom onder de aandacht te brengen van onder meer de inwoners van Kaag en Braassem, collega-tuinders van elders, overheden en tuinbouwgelieerde organisaties.

Platform Tuinbouw Veenstreek heeft haar zienswijze ten aanzien van de ontwikkeling van de in de gemeente Kaag en Braassem gevestigde tuinbouwgebieden geformuleerd in het volgende document: visiedocument Platform Tuinbouw Veenstreek

 

Op 6 april 2019 doen we mee met Kom in de Kas, in het gebied Sotaweg/De Baan in Roelofarendsveen. Het routeboekje met alle informatie over de deelnemende bedrijven, de extra activiteiten en de parkeergelegenheden kunt u hier downloaden. Routeboekje Roelofarendsveen Kom in de Kas.