Skip to main content

FloraHolland organiseert Algemene Ledenvergadering

29 november 2011

Donderdag 8 december aanstaande organiseert FloraHolland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op FloraHolland Naaldwijk aan de  Middel Broekweg 29 te Naaldwijk. De locatie is Verdieping Fase J (beursvloer). Op het veilingterrein zullen borden u naar de juiste parkeerplaatsen verwijzen. De vergadering begint om 19.30 uur, voorafgaand (vanaf 18.00 uur) wordt een warm buffet aangeboden. Relaties hebben een uitnodiging ontvangen.


Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2011 van FloraHolland zal algemeen directeur Timo Huges de gang van zaken binnen het bedrijf bespreken. Financieel directeur Leeuwaarden geeft een toelichting op het Jaarplan en de begroting 2012. Verder zal onder andere het voorstel worden gedaan tot wijziging van de financiering van Bloemenbureau Holland – van publiek naar privaat – en verhoging van de provisie van FloraHolland per 1 januari 2013. Tot slot staat de verkiezing van bestuursleden op de agenda. De heer L.G.M. Bouman is aftredend en herkiesbaar. Door het aftreden van de heer G. van der Pligt is een vacature ontstaan. Binnen de Raad van Commissarissen zijn de heer J.G. Andreae en de heer J.G.W. Batist beiden aftredend en herkiesbaar.