Skip to main content

Forse impuls voor veredeling door Green Life Science Hub

27 september 2012

De uitrol van het projectplan ‘Green Life Sciences Hub’ – een initiatief van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Kamer van Koophandel Amsterdam en Naktuinbouw – krijgt steeds verder vorm. Na de start in 2011, zijn diverse activiteiten gestart om de doorstroom van wetenschappelijke kennis naar het bedrijfsleven in de groene sector te bevorderen. Dit wordt onder meer gedaan door de drempel voor toegang tot kennis te verlagen. Zo is een kennistoonbank geïntroduceerd waar ondernemers hun kennisvraag kunnen neerleggen. De UvA zoekt hier een onderzoeker bij die deze vraag kan beantwoorden.

Innovatieprojecten veredelingstechnieken

De eerste bedrijven hebben zich gemeld om samen te kijken hoe moderne veredelingstechnieken in de sierteelt kunnen worden gebruikt. Ook met betrekking tot ‘Green Forensics’ van Naktuinbouw zijn de eerste innovatieve projecten opgestart. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft onlangs een groot onderzoeksproject van de UvA gefinancierd. Dit maakt het mogelijk om de nieuwste generatie sequencer aan te schaffen. De sequencer kan snel grote hoeveelheden data te generen over de genetische eigenschappen van planten. Hiermee ontstaan vanuit het fundamentele onderzoek doorbraken en daarmee krijgt het verdelingsonderzoek van bedrijven en de ‘Green Forensics’-projecten van Naktuinbouw een forse impuls.

Kansen sector

Ook door het opleiden van studenten in de ‘Green Life Sciences’ en het scholen van personeel van bedrijven draagt de Hub bij aan kennisontwikkeling in de sector. Studenten, zoals deelnemers in de Innovatieklas Flowers, zijn onder de indruk van het hightech niveau van de sector. Kansen op een groot aantal vakgebieden zoals onderzoek, marketing en logistiek, zijn niet onopgemerkt gebleven. De wethouder van Economische Zaken van Amsterdam, Caroline Gehrels, bracht onlangs een bezoek aan de UvA om bijgepraat te worden over Green Life Sciences. Zij ziet – in lijn met het huidige Topsectorenbeleid in Nederland – kansen voor de sector ter ondersteuning van de regionale economische ontwikkeling.

Meer weten?

Kijk het filmpje of neem contact op met m.a.haring@spam-protectuva.nl, professor plantenfysiologie UvA of met Michel Ebskamp, manager team Research & Development, e-mail m.ebskamp@spam-protectnaktuinbouw.nl.

Bron: LTO Glaskracht