Skip to main content

‘Geef tuinbouwclusters zelfde status als Schiphol’

3 juni 2010

Een Nederlands tuinbouwcluster moet net als de luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam de organisatie en status krijgen van mainport.

Dat schrijft een groep wetenschappers onder leiding van ruimtelijk econoom Peter Nijkamp in een advies aan de landbouwminister.

De adviescommissie-Nijkamp constateert dat de fragmentatie in de tuinbouwsector als het ware een flessenhals vormt die de sector bij het aanpakken van problemen belemmerd. Er is volgens de wetenschappers een gebrek aan bindend en visionair leiderschap, een feit waarvan het belang bovendien nauwelijks door de sector wordt onderkend.

Overheden krijgen vanuit de sector zowel qua inhoud als qua sterkte verschillende respons. Het oprichten van nieuwe instituties lost volgens de commissie niks op. Organisaties kunnen beter in de spiegel kijken en zich afvragen of hun bestaan zinvol is, aldus de commissie.

De adviescommissie wil dat de verschillende instituties samen komen in een High Level Group Greenport Holland, voortkomend uit Greenport Nederland. “Streef daarbij naar vertegenwoordiging van dragende partijen van andere belangrijke belanghebbenden”, zo staat in het rapport.

Daarbij worden het Productschap Tuinbouw en het platform tuinbouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW genoemd. Met Greenport Nederland vertegenwoordigen ze het tuinbouwcluster met alle brancheorganisaties bijna in de volle breedte, ieder met eigen taken en speerpunten, maar met sterke overlap.

De voornaamste taak van de High Level Group is het slagvaardig dienen van alle belangen van het tuinbouwcluster. Een mainport dus die als aanspreekpunt dient voor de overheid. Het dient mogelijk als beginpunt voor een internationaliseringsstrategie en versterkt de ruimtelijke verankering van tuinbouwgebieden.

De bestuursvoorzitter wordt in de visie van de commissie benoemd en wordt het gezicht van de tuinbouw naar buiten toe.

 

Bron: Agrarisch Dagblad