Skip to main content

Goed bezochte bijeenkomst Platform Tuinbouw Veenstreek

15 maart 2013

‘Innovatie tot de 3e macht’ dat was het centrale thema van de bijeenkomst die Platform Tuinbouw Veenstreek op 14 maart jl. organiseerde. Met ruim 75 bezoekers was de bijeenkomst goed bezocht. Het publiek was zeer divers; van bestuurders tot een diversiteit van ondernemers in de sierteeltsector.

 

De drie sprekers van de avond belichten het thema innovatie vanuit een resp. een product-, proces- en marketinginvalshoek. Dit leverde nieuwe en soms ook elkaar tegensprekende inzichten op. En juist dat laatste maakte de avond interessant. 

Kennisdelen van essentieel belang

Joris Elstgeest, bestuurslid van het Platform, wees in zijn openingswoord op het belang van innovatie in de tuinbouwsector in de meest brede zin van het woord. Ook nodigde hij lokale en regionale bestuurders uit om mee te denken over de vraag hoe innovatie initiatieven en ideeën aangedragen door ondernemers in de sector opgepakt en (financieel) ondersteund kunnen worden. 

Van stek tot stijlicoon

Jeroen Egtberts van Moerheim New Plants stond in zijn presentatie stil bij de vraag hoe nieuwe, veelbelovende producten in het veredelingstraject uitgeselecteerd worden voor introductie op de markt. In tegenstelling tot de laatste spreker van de avond gaf hij aan dat nieuwe planten uitgeselecteerd worden op basis van het ‘fingerspitzengefühl’ van de veredelaar in plaats van de behoeften van de consument. Datzelfde geldt in zijn optiek voor de keuze van de naam en de marketingstrategie. Deze tactiek leverde Moerheim een aantal heuse stijliconen op, maar Egtberts erkende ook eerlijk er wel eens volledig naast gezeten te hebben. 

Voorkom verspilling

De tweede spreker was Mark Elstgeest, eigenaar/directeur van DOC Advies. DOC Advies begeleidt bedrijven bij het verbeteren van de bedrijfsprocessen volgens het LEAN-principe. Elstgeest, die als zoon van een kweker veel affiniteit heeft met de sierteelsector, is met zijn bedrijf vooral actief bij zakelijke dienstverleners en zorginstellingen. Hij vertelde in een leerzaam en boeiend betoog dat procesverbeteringen bedrijven besparingen op kunnen leveren van 10% tot 15%, zonder dat er geïnvesteerd hoeft te worden in automatisering of mechanisatie. Veel van die besparingen worden in de pratktijk gerealiseerd door medewerkers te betrekken bij het verbeteren van de processen en door de klantvraag centraal te stellen. ‘Stel bij elke processtap eens de vraag wat heeft mijn klant hieraan?’ gaf Elstgeest als tip mee. LEAN gaat verder uit van het principe dat verspillingen, bottlenecks en complexiteit uit het werkproces gehaald kunnen worden. Elstgeest gaf met een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden aan hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat en gaf daarmee de aanwezigen meer dan voldoende stof om eens over na te denken  

De wereld door een andere bril

Volgens trendwatcher en derde spreker van de avond Romeo Sommers zijn consumenten gek op groen, maar willen ze er vooral geen omkijken naar hebben. Groen en gemak moet dus gecombineerd worden om de consumenten te bewegen meer bloemen en planten te kopen. Dat moet gebeuren in de taal die de consument aanspreekt en begrijpt. Met een aantal aansprekende filmpjes liet Sommers de aanwezigen zien dat die consumententaal en -gewoonten enorm aan het veranderen zijn. Sociale media spelen daar een grote rol in. Vertel een verhaal dat aansluit op die belevingswereld was het advies van Sommers. En doe dat op een innovatieve en opvallende manier in de taal van de nieuwe consument. De presentatie van Sommers was een ervaring op zich.