Skip to main content

LTO: krimp van 1.000 hectare glas ongewenst

27 maart 2010

Een krimp van het ­Nederlandse areaal glas is slecht voor de ontwikkeling van de ­Nederlandse glastuinbouw.

LTO Noord Glaskracht denkt dat een lichte areaaldaling bij glasgroente mogelijk is, maar is verrast over de voorspelde areaalkrimp door de Rabobank van 1.000 hectare.

 Volgens Glaskracht-beleidsmedewerker Harry Groenewegen is een forse areaalkrimp om meerdere redenen ongewenst. Zo is het lastig om verloren marktaandeel later terug te winnen. “Wij zouden het onverstandig vinden om te stellen dat als het aanbod groter is dan de vraag, het areaal te groot is.”

Als het areaal krimpt in moeilijke jaren, leidt dat tot grondschaarste. Dat is ongunstig voor het herstel. Groenewegen: “Daar is ruimte voor nodig. Bij schaarste stijgen grondprijzen sneller.”

Ook ING is verrast over de voorspelling van de Rabobank en noemt zo’n scenario zorgelijk. 

De Rabobank stelde vorige week in een bijeenkomst over de glastuinbouw in 2015 een areaalkrimp van 1.000 hectare naar 9.000 hectare te verwachten. Dat deed de bank op basis van een studie van de marktsituatie bij de drie hoofdgewassen in de glasgroenteteelt.

Volgens Rabobank directeur akker- en tuinbouw Dick Oosthoek betekent de voorspelling niet dat nieuwe tuinbouwgebieden niet langer ontwikkeld moeten worden. De krimp ligt vooral bij verspreide bedrijven, denkt hij. “We moeten de productiecentra blijven ontwikkelen.”

BRON: Agrarisch dagblad