Skip to main content

Plaatselijke tuinders zetten Sprengkerk in de bloemetjes

5 oktober 2012

Voor het eerst in de jarenlange geschiedenis van oogstdankvieringen in katholieke kerken organiseren LTO Noord afdeling Kaag en Braassem samen met de Remonstrantse gemeente en de PKN en katholieke kerken dit jaar een Oecumenische samenkomst in de Sprengkerk aan de Kerkstraat.
De dienst is zondag 7 oktober om 10.00 uur.

 

Traditiegetrouw houden de Kaag en Braassemse agrariërs ieder jaar een Oogstdankviering. De tuinders, akkerbouwers en kaasmakers uit alle dorpen van Kaag en Braassem versieren dan een van de plaatselijke kerken met bloemen, planten, boerenkazen en akkerbouwproducten. In de dagen na de dienst geven zij de producten van eigen bodem aan dorpsgenoten die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Dominee Martin van der Velde leidt de dienst, samen met pastor Charles Horsthuis en dominee Dirk-Erik Cossee, die de preek doet. Muzikale medewerking verleent het liturgisch koor Cadans van de Sint Franciscus-parochie onder leiding van Wim Loos. Cadans is een middenkoor. De leeftijden van de zangers en zangeressen liggen tussen die van de jongerenkoren en de dames- en herenkoren in. Het koor heeft een breed repertoire van Nederlandse en Engelse liederen en gezangen.

Bron: Witte Weekblad