Skip to main content

Raad geïnformeerd over (toekomstige) tuinbouw in Kaag en Braassem

8 juni 2009
Op maandag 8 juni heeft de gemeenteraad, op uitnodiging van een aantal tuinders, een rondvaart gemaakt door het tuinbouwgebied Geestweg/Floraweg. Ook is de raad bijgepraat over de stand van zaken. Voor aanvang van de rondvaart werden de raadsleden ontvangen in de tuin van de heer Dobbe aan de Geestweg 2a. Mede namens enkele andere tuinders gaf hij zijn visie op de herstructurering van het gebied.

Na afloop van de rondvaart gaf de heer Mathijsen (van onderzoeksbureau Royal Haskoning) de raad en een groot aantal geïnteresseerden een presentatie in het gemeentehuis. Deze presentatie ging over een onderzoek naar de mogelijke vestiging van duurzame glastuinbouwlocaties in Kaag en Braassem, waarvan de provincie Zuid-Holland de opdrachtgever is. De resultaten van dit onderzoek worden in juli of augustus teruggekoppeld aan de raad. U kunt de presentatie onderaan de pagina downloaden.

Aansluitend aan de presentatie van Royal Haskoning, informeerde wethouder Uit den Boogaard de raad over de voortgang van de herstructurering van de glastuinbouw in de gemeente Kaag en Braassem. Ook zijn presentatie kunt u hieronder downloaden.