Skip to main content

Rabobank versoepelt kredieteis bij overname

5 februari 2010

Rabobank versoepelt de kredieteisen voor tuinders die een bedrijf willen overnemen. Het aandeel eigen vermogen van 25 procent mag in sommige gevallen tijdelijk lager zijn, maar moet de jaren erna weer oplopen naar 25 procent. Op die manier kunnen tuinders sneller geld lenen.


Volgens Dick Oosthoek, directeur akker- en tuinbouw van Rabobank zijn beide bedrijven zo geholpen. “We willen bedrijven niet op slot zetten. Uitbreiders kunnen dus, mits er toekomst voor is en dat onderbouwd is met een goede marktvisie, uitbreiden, terwijl stoppers een zachtere landing krijgen.” De bank zelf voorkomt daarmee dat het moet afschrijven op niet failliete bedrijven. Tevens verkomt het een dreigende leegstand van kassen. Oosthoek kan niet zeggen hoeveel bedrijven met de tijdelijke versoepeling geholpen zijn. “Het ligt voor de hand dat vooral bedrijven in concentratiegebieden hiervoor in aanmerking komen.” Hij benadrukt dat het geen nieuw beleid is. “Dit maakte al onderdeel uit van onze nieuwe werkwijze.”

Versoepeling niet voor nieuwbouw

De tijdelijke versoepeling geldt niet voor bedrijven die nieuw willen bouwen. Juist die tuinders die willen investeren nu de bouwkosten laag zijn, willen geld lenen. Rabobank-directeur Food & Agri Dirk Duijzer weet dat die categorie tuinders niet blij is met dat beleid, liet hij weten in het Financieele Dagblad. “Voor nieuwbouw is de 25 procent solvabiliteit een goede en gezonde eis,” aldus Dick Oosthoek. “In de huidige malaise met lage opbrengstprijzen moet je kritischer zijn. Het eerste jaar van een nieuwe bedrijf valt vaak tegen, dus die bedrijven moeten een gezonde basis hebben; voldoende eigen vermogen.”

De bank zal daarom niet tegemoet komen in versoepeling. “We hebben de laatste jaren de solvabiliteitseis van 25 procent te vaak losgelaten, waardoor na tegenvallende jaren het eigen vermogen veel te laag kwam te liggen. We willen als bank een risicobuffer inbouwen voor slechte jaren.” LTO Glaskracht wil pas eind februari reageren op de versoepeling van de kredieteisen.

 

Bron: Agrarisch Dagblad