Skip to main content

Het teeltplan is een nog grotere puzzel geworden

Richard van Ruiten van Van Ruiten Gloriosa vertelt hoe hij het gasverbruik in zijn bedrijf zo laag mogelijk probeert te houden en hoe hij in de picture blijft bij zijn klanten. En passant nodigt hij de gemeenteraadsleden uit voor een gesprekswandeling door het gebied Flora- en Geestweg.

Hoe heeft jullie bedrijf zich in de afgelopen 2,5 jaar ontwikkeld?
De afgelopen jaren zijn turbulent geweest. Ik teel Gloriosa en snijgroen, producten die afgenomen worden door bloemisten. 2020 was voor ons een verliesgevend jaar, mede door de coronacrisis. Hierdoor hebben we geplande investeringen voor een jaar on hold moeten zetten. In 2021 verliep het seizoen gelukkig heel goed. We kregen topprijzen voor onze producten waarmee we de gestegen kosten op konden vangen en weer een buffer konden opbouwen voor investeringen. Ook 2022 loopt qua opbrengsten vooralsnog goed: ondanks dat de kosten weer gestegen zijn en het prijspeil iets lager ligt dan in 2021.

Hoe gaan jullie om met de huidige energiecrisis? Welke impact heeft dat nu op jullie bedrijfsvoering? En welke impact heeft het op de lange termijn?
Ik ben me er steeds meer bewust van dat wij een luxeproduct produceren met fossiele brandstoffen, iets waar ik persoonlijk steeds minder achter kan staan. Ik heb daarom in 2021 al besloten om – nog niet wetende wat er in Oekraïne ging gebeuren – in te zetten op een bedrijfsvoering met zo min mogelijk gebruik van gas. Mijn huidige gascontract loopt op 31 december van dit jaar af: met de huidige energieprijzen wordt de Gloriosateelt nagenoeg onrendabel omdat we dan terug moeten schakelen van twee teelten per jaar naar één teelt.

Hebben jullie stappen ondernomen om het energieverbruik te verminderen?
Onze afhankelijkheid van gas is zowel zakelijk als privé groot; voor mij een extra stimulans om de puzzel qua teeltplan dusdanig te leggen dat we per saldo minder gas gebruiken. Dat geeft nogal wat hoofdbrekens en neemt nogal wat onzekerheden met zich mee. Misschien dat we met een kwart minder energie dan normaal toe kunnen, maar dat zal evenveel kosten als nu of zelfs meer: de vraag is of we dan nog een gezonde opbrengst kunnen realiseren. 

Hoe heeft jullie afzetmarkt zich ontwikkeld – en wat verwachten jullie van de nabije toekomst?
Onze producten worden voornamelijk gebruikt in de evenementensector (bruiloften en partijen, hotels, luxe afzetsegment). Het blijkt dat de handel nu best bereid is om een eerlijke prijs voor onze producten te betalen; er is meer begrip voor de kostenstijgingen en voor het feit dat we die als kweker door moeten kunnen berekenen. Door andere producten te telen dan mijn collega-ondernemers verwacht ik dat we in de picture kunnen blijven bij de handel en een eerlijke prijs kunnen krijgen voor onze producten.

Wat verwachten jullie van de gemeente – wat is jullie boodschap voor de nieuwe gemeenteraad en voor het nieuwe college?
Ik ben niet erg te spreken over de manier waarop de gemeente om gaat met het gebied Flora- en Geestweg afgelopen jaar. Bij de inspraakavond in de sporthal mocht iedereen zijn ideeën ventileren, maar die komen lang niet allemaal terug in de voorgestelde visies. Er is bijvoorbeeld niets opgenomen over duurzaamheid en over mogelijkheden voor stoppende kwekers. Ik vind het goed dat het huisvesten van arbeidsmigranten wel mogelijk gemaakt wordt, maar heel erg jammer dat huisvesting realiseren voor je kinderen nagenoeg onmogelijk is in de voorgestelde visies. Er wordt naar mijn gevoel te veel gestuurd op de grote ondernemers in het gebied. De verrommeling is al 25 jaar aan de gang; die kan niet zomaar teruggedraaid worden. Ook vraag ik me af hoe vergunningen tot stand komen: het huidige beleid is erop gericht dat het een tuinbouwgebied blijft maar er wordt wel toegestaan dat er midden op een kwekerij een huis wordt gebouwd (Geestweg) of een vierkante loods voor een timmerbedrijf.

Persoonlijk lijkt mij het een goed idee als het college en de raad door het gebied een gesprekswandeling gaan organiseren met ondernemers en bewoners: in groepsverband of een op een. Dat lijkt mij goed voor de beeldvorming en voor het tot stand komen van een gewogen oordeel. Als het aan mij ligt kan het gebied het beste opgeknipt worden in delen (naar functies en mogelijkheden). De Floraweg kan in mijn optiek gebruikt worden voor het oplossen van het verkeersprobleem in het Zuideinde.