Skip to main content

We kunnen meerdere kanten op met ons product

Ruud en Robert Hoogenboom van T. HC Hoogenboom uit Roelofarendsveen zorgen ervoor dat zij met hun tulpen meerdere kanten op kunnen in de afzet. Een bewuste strategie in een onzekere markt.

Hoe heeft jullie bedrijf zich in de afgelopen 2,5 jaar ontwikkeld?
Met de oplevering van een nieuwe kas medio 2018 is ons bedrijf nagenoeg compleet. We hebben vanaf dat moment alles onder één dak en hebben voldoende capaciteit voor de bollenverwerking en -bewaring, voldoende kasruimte voor de broei van tulpen en voldoende capaciteit om deze te verwerken. We hebben in de afgelopen jaren ook onze waterhuishouding op orde kunnen brengen, conform de vereisten normen (zuiveringsplicht).

Hoe gaan jullie om met de huidige energiecrisis? Welke impact heeft dat nu op jullie bedrijfsvoering? En welke impact heeft het op de lange termijn?
Wij hebben er altijd al voor gekozen om onze energie in te kopen op variabele basis. Dat betekent dus dat we op dit moment met een enorme kostenverhoging te maken hebben. Ondanks dit alles willen wij onze werkwijze zoveel mogelijk hetzelfde houden. Dit om de kwaliteit van ons product te waarborgen. Wat de lange termijn gaat brengen weet niemand. Dus proberen we vooral rustig te blijven en niet in paniek te raken. 

Hebben jullie stappen ondernomen om het energieverbruik te verminderen?
In de afgelopen 10 jaar hebben we veel geïnvesteerd om ons bedrijf energiezuiniger te maken. Alle oudere kassen zijn voorzien van nieuwe daken en ledverlichting. Het kassencomplex is rondom voorzien van sandwichpanelen, er is een rookgascondensor aangeschaft en een nieuwe brander voor de ketel.

Hoe heeft jullie afzetmarkt zich ontwikkeld – en wat verwachten jullie van de nabije toekomst?
Wij produceren voornamelijk tulpen voor de supermarkten. Door nog altijd zelf deel te nemen in het productieproces, proberen wij het product een toegevoegde waarde te geven. Dit zorgt ervoor dat wij met ons product meerdere kanten op kunnen. Op dit moment zijn wij tevreden met de gang van zaken. Het toekomstbeeld blijft echter onzeker. In de sector gaat kwantiteit steeds meer boven kwaliteit. Wij zijn niet van plan om nog groter te worden, dus de vraag is dan (en tegelijkertijd ligt hier ook de uitdaging) in hoeverre je dan nog van toegevoegde waarde bent. 

Wat verwachten jullie van de gemeente – wat is jullie boodschap voor de nieuwe gemeenteraad en voor het nieuwe college?
Het bestemmingsplan van het gebied waarin ons bedrijf zich bevindt is al jaren een veel besproken onderwerp. Omdat er binnen het gebied te veel tegenstrijdige belangen zijn, ziet het er niet naar uit dat er op korte termijn een oplossing komt die voor iedereen goed zal uitpakken. Daarom is het voor ons in ieder geval van belang dat wij in dit gebied ons beroep kunnen blijven uitoefenen. En als er toch daadwerkelijk andere plannen komen, dat er iets tegenover komt te staan wat enigszins acceptabel is.