Skip to main content

Stemming in agrarische sector is vrij optimistisch

25 februari 2011

Bijna een kwart van de Nederlandse boeren en tuinders heeft uitbreidings- of opvolgingsplannen. Echter, het percentage agrarische ondernemers dat op korte termijn denkt te stoppen of af te bouwen, is licht gestegen en bedraagt ruim 6%. Dat meldt het agrarisch telemarketingbureau AgriDirect. Het bureau in Roggel inventariseert jaarlijks door middel van telefonische interviews de toekomstverwachtingen van alle agrarische ondernemers in Nederland. Als een bedrijfshoofd ouder is dan 50 jaar, wordt tevens gevraagd of er een opvolger is.


Het aandeel bedrijven dat overweegt uit te breiden varieert per sector. Het percentage ligt beneden de 10% in de boomkwekerijsector. Ook in de sierteelt zijn er relatief weinig ondernemers die uitbreiding van het bedrijf overwegen. De meeste plannen hebben vleeskuikenhouders en varkenshouders met zeugen of een gesloten bedrijf. Daar overweegt 35 tot 40% te investeren in een bedrijfsuitbreiding.

Het aandeel bedrijven met een opvolger is met ruim 45% het hoogst in de melkveehouderij en blijkt met circa 20% het laagst in de vleesvarkenssector. Ook in de boomkwekerijsector bleek maar iets meer dan 20% van de ondernemers die er naar werd gevraagd over een opvolger te beschikken. Het aandeel ondernemers dat overweegt te stoppen is ook het hoogst onder vleesvarkenshouders en boomkwekers met respectievelijk 12 en ruim 10%. Ook onder de bedrijven met fokzeugen zijn er relatief veel ondernemers die denken aan stoppen. Van de ondervraagde melkveehouders denkt slechts 2,5% aan het beëindigen van het bedrijf.

bron: AgriDirect, 24/02/11