Skip to main content

Studie Rabo glastuinbouw focust op samenwerking

19 feb 2010

De Rabobank heeft een visie ontwikkeld voor de glastuinbouw in Nederland in 2015. Het rapport heet ‘Meer met minder’ en gaat uit van een marktsituatie met een dalend areaal glas in Nederland. De bank presenteert het onderzoek begin maart.

Het onderzoek geeft antwoord op mogelijke samenwerkingsvormen tussen tuinders in de afzet. De Rabobank sprak eerder uit een actieve rol te willen spelen in samenwerkingsgesprekken voor afzet. Ook in gesprekken voor tomatenbundeling acteerde de bank.

Het rapport geeft ook de positie van de Nederlandse glastuinbouw weer binnen Europa met concurrenten als Turkije en Spanje.

De bank wordt door verschillende partijen verweten te gemakkelijk uitbreiding te hebben gefinancierd. De slechte marktsituatie was wel aanleiding voor de studie, aldus de woordvoerder.

Bron: Agrarisch Dagblad