Skip to main content

Topsector Tuinbouw komt met uitvoeringsagenda

2 januari 2012

De tuinbouwsector heeft het Topteamadvies omgezet in een concrete ‘Uitvoeringsagenda’ voor 2012-2016.

De sector is aan de slag gegaan met de 130 actiepunten die in de zomer aan minister Verhagen zijn aangeboden. In totaal zes groepen, elk onderleiding van een ondernemer, een bestuurder en een onderzoeker ,hebben de inhoud van de agenda bepaalt.

De sector heeft vier innovatiethema’s benoemd waarmee ze de komende vijf jaar aan de slag gaan. De thema’s zijn ‘Meer met minder’, ‘Voedselveiligheid en -zekerheid’, ‘Gezondheid en welbevinden’ en ‘Samenwerkende waardeketen’.

Budget

Voor alle innovatie- en kennisprojecten die binnen de Uitvoeringsagenda worden uitgevoerd voor 2012 vraagt de sector 355 miljoen euro waarvan de sector zelf 40 procent moet bijdragen. Aan de overheid wordt 152 miljoen euro gevraagd. Daarnaast gaat het om 51 miljoen euro die voor onderzoek in de tuinbouwsector gereserveerd staat. De sector zelf draagt via het Productschap Tuinbouw 60 miljoen euro bij, zo staat in de agenda.

Op de site van Greenport Holland is meer te lezen over de Uitvoeringsagenda.