Skip to main content

Transporteurs rijden op biogas uit afval van sierteelt

27 september 2011

Sierteelttransporteurs Wematrans, De Winter Logistics en Nover Logistic gaan samen met FloraHolland de CO2-uitstoot verlagen. Er worden twaalf Volvo’s FM (bio)Methaan-Diesel (LNG) trucks aangeschaft, met een optie op nog eens acht trucks. Het uiteindelijke doel is om het biogas te verkrijgen uit afval van de sierteelt.

 

Daarmee wordt de hele keten betrokken in het project, dat in nauwe samenwerking is opgezet met FloraHolland, Volvo Truck Nederland en Volvo Trucks-dealer WD-Trucks. Voor het project is subsidie gegeven door AgentschapNL in het kader van het programma Truck van de Toekomst.

Dagelijks vindt er intensief transport met bloemen en planten plaats: van teler naar veiling en van veiling naar afnemer. Zowel de veiling als de transporteurs hechten veel waarde aan het inzetten van duurzame en innovatieve transportoplossingen.

Bio-LNG

De combinatie van (bio)LNG en diesel is, doordat het mogelijk is de hele keten te gebruiken en daarmee zelf aan de basis te staan van de brandstof, een belangrijke stap, aldus de initiatiefnemers. Bio-LNG is de schoonste en, naar energie-inhoud gemeten, economisch meest interessante brandstof. Het uit afval verkregen vloeibaar biogas levert optimale energie per kilo op en heeft veel minder CO2-uitstoot dan fossiele brandstoffen.

Bernard Piet, manager sierteelttransport FloraHolland: “Het is een eerste stap. Inmiddels zijn we bezig met de realisatie van een LNG-tankstation op, of bij de bloemenveiling. Daarvoor was een minimum aantal (bio-)LNG trucks nodig, dat hebben de transporteurs door de overeenkomst met Volvo Trucks gerealiseerd.”

Zowel bij FloraHolland als de individuele transporteurs is duurzaamheid een belangrijk thema, waarbij het verkleinen van de CO2-uitstoot past in het brede beleid van de sector. “In de sierteeltsector wordt bovendien steeds vaker gereden met ecocombi’s (of LZV – lange zware voertuigen) die 50% meer kunnen beladen. Dit verlaagt de druk op het wegennet en de CO2-uitstoot. De Volvo FM Methaan-Diesel, met een vermogen van 460 pk is geschikt als ecocombi.”

Dual fuel

De nieuwe Volvo FM Methaan-Diesel wordt aangeboden met een 13-liter motor met een vermogen van 460 pk en koppel van 2400 Nm. De motor werkt volgens het dual fuel principe en geeft, zeker wanneer bio-LNG wordt gebruikt een CO2-reductie tot 70%. Deze techniek biedt vergeleken met mono fuel motoren, die volledig worden aangedreven op gas en waar de brandstof ontstoken wordt door bougies, een hoger rendement. Een Methaan-Diesel truck biedt hetzelfde hoge rendement als een dieselmotor. Volvo heeft de dual fuel techniek zover doorontwikkeld dat het brandstofmengsel tot 75% procent uit methaangas kan bestaan. Het overige gedeelte bestaat uit diesel, maar dit kan afhankelijk van de inzet van het voertuig variëren.

De motor is uitgerust met twaalf gasinjectoren en een speciaal geconfigureerde katalysator. Een extreem geïsoleerde tank zorgt ervoor dat het gas (de temperatuur van het gas is -140 graden Celsius) in vloeibare vorm blijft. Door het gebruik van vloeibaar gas (LNG – liquefied natural gas of LBG – liquefied biogas) kan meer brandstof worden opgeslagen in de tank, dan wanneer CNG wordt toegepast.

Uit diverse onderzoeken van Volvo Trucks blijkt dat de Methaan-Diesel technologie aan dezelfde hoge bedrijfszekerheid voldoet dan trucks met een conventionele motor. Rijeigenschappen zijn gelijk aan die van een conventionele dieseltruck. Als het gas op raakt, schakelt het systeem automatisch over naar diesel. De bestuurder wordt op dat moment geïnformeerd door een controlelampje op het dashboard.