Skip to main content

Internationaal initiatief voor duurzaamheid in sierteelt

8 mei 2012

Publiek-private partijen hebben wereldwijd het initiatief genomen tot de oprichting van de Floriculture Sustainability Initiative. Het streven is om de gehele sierteeltsector actief aan duurzaamheid te laten werken. Dit initiatief wordt nader vorm gegeven om gedurende de Floriade gelanceerd te worden.

 

Deelnemers aan het FSI zijn: ANCEF, BGI, BRO, EPHEA, Dutch Flower Group, Fair Flowers Fair Plants, FleuraMetz, FloraHolland, Florint, Hivos, LTO Noord Glaskracht, MPS, Pfitzer BV, Rainforest Rescue International, UnionFleurs,  VGB, Vereinigung des Schweizerischen Blumengrosshandels en WWF Kenya.

FSI is een internationale coalitie van belangrijke spelers in de bloemensector, maatschappelijke organisaties en andere relevante deelnemers. Door gezamenlijke inspanningen wil FSI werken aan verduurzaming van de sector en het creëren van een gelijk speelveld op meer niveaus voor kwekers, groothandelaren en retailers. Een belangrijke eerste stap is het ontwikkelen van een instrument dat de zorgt voor meer transparantie en mogelijkheid tot vergelijking van diverse duurzaamheidskeurmerken in de sierteeltsector. Een dergelijk instrument moet de efficiëntie en de flexibiliteit bij inkoop verhogen. Naar verwachting wordt er zo overlapping voorkomen van criteria en de kosten verlaagd.

In de komende maanden wordt er een bestuurs- en financieringsmodel ontwikkeld. De FSI zal financieel onafhankelijk opereren. De opstart wordt gefinancierd door de oprichtende leden en mede-gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.

Meer informatie is te vinden op www.floriculturesustainabilityinitiative.com