Skip to main content

Workshop voor tuinders: ‘Opties voor verduurzaming’

3 november 2009

Agro AdviesBuro geeft dit najaar een serie workshops over duurzame energie. Deze workshops worden mogelijk gemaakt door financiering door het Productschap Tuinbouw en ministerie LNV in het kader van het Programma Kas als Energiebron.

Voor deelname kunt u telefonisch contact opnemen met Agro AdviesBuro (tel. 0174 – 63 76 37) of per e-mail naar info@agroadviesburo.nl. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

De workshops worden in Naaldwijk en op een aantal plaatsen in het land gegeven. In een sessie van ‘s middags 14.30 uur tot ‘s avonds circa 20.30 uur krijgt u op een afwisselende manier informatie over welke wegen naar verduurzaming voor u interessant zijn. Via rekenvoorbeelden krijgt u inzicht in de haalbaarheid van verduurzaming.

Tijdens de workshop worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

 • Algemene energieontwikkelingen en achtergronden
 • Emissieproblematiek
 • WKK en brandstofcellen
 • Biomassa
 • Aardwarmte
 • Warmtepomp
 • Windenergie
 • Zonne-energie
 • Restwarmte
 • Alternatieve CO2 voorziening
 • Besparingsopties.

Op korte termijn zijn de volgende data gepland:

 • 10 november a.s.
 • 17 november a.s.

Deze workshops worden gehouden in Naaldwijk, Tiendweg 18. Later dit jaar worden nog meer workshops gegeven en ook op andere locaties.

Programma:

14.15: Ontvangst

14:30: Aanvang workshop

18:00: Pauze met broodjes

18:45: Vervolg programma

20:30: Einde

 

Bron: Productschap voor tuinbouw