Skip to main content

€ 26 miljoen voor glasinnovatie

vrijdag 08 januari 2010

Het ministerie van LNV stelt € 26 miljoen beschikbaar voor energie-innovaties in de glastuinbouw. Het geld komt dit jaar in 2 delen beschikbaar.

De subsidieregeling voor Marktintroductie energie-innovaties (MEI) gaat in 2010 tweemaal open. Het geld is bestemd voor glastuinders die hun energiesystemen innoveren.

De eerste openstelling is van 1 februari tot en met 12 maart. De tweede volgt in september. Voor semi-gesloten kassystemen is per openstelling € 5 miljoen beschikbaar. Voor overige innovatieve energiesystemen is dat € 8 miljoen.

Aanvraag
De glastuinders krijgen maximaal € 1.500.000 subsidie per aanvraag. Binnen 4 maanden na de sluitingsdatum ontvangen aanvragers een beslissing. Nieuwe telen-systemen komen ook in aanmerking.

Verlenging van een project met een 1 jaar is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Een bankverklaring is verplicht. De subsidiabele kosten van semi-gesloten kassen bedragen maximaal € 100 per vierkante meter.

Bron: Nieuwe Oogst.nu (Auteur: Gertjan van der Wal)