Skip to main content

Willem Kortenoever overleden

Willem Kortenoever (66) is  eind December 2009 onverwachts overleden. Als secretaris van Stivas heeft Willem aan de wieg van het project PrimAviera gestaan.

In een afscheidsinterview als secretaris Veldwerk van juli 2007 noemde hij PrimAviera een van de hoogtepunten uit zijn Stivas-tijd. Maar ook daarna heeft Willem zich buitengewoon deskundig ingezet bij de verdere projectontwikkeling en de daarvoor benodigde grondverwervingen. Zijn grote ervaring en zijn uitgebreide netwerk kwamen alle betrokkenen bijzonder van pas.

Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) en Stivas laten weten dat zij Willem Kortenoever veel dank verschuldigd zijn. Naast zijn senioriteit en ervaring was Willem een gewaardeerd collega. Immer goed geluimd, positief, zorgvuldig en integer.

 

Voor informatie over de afhandeling van lopende zaken betreffende SGN-verwervingen kan men zich via SGN Den Haag wenden tot André Rotteveel, mailadres: info@sgnbv.nl of tel. 070-3119980