Skip to main content

€ 4,6 miljoen telersgeld uitgetrokken voor PT-projecten

 

27 februari 2013

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT) stelt € 4,6 miljoen beschikbaar uit het financieringsfonds Bloemkwekerijproducten voor projecten. In de loop van 2013 zal het bestuur vaststellen of en in welke mate dit budget eventueel wordt toegepast.

 

De oorspronkelijke plannen voor 2013 voor PT-programma’s zijn in de prullenmand beland, doordat in het Regeerakkoord is bepaald de productschappen af te schaffen per 2014. Toch worden voor dit jaar door PT-ondernemingsplatforms projecten in behandeling genomen waar een breed draagvlak voor is. In de commissie Sierteelt & Groen zijn op 26 februari projecten goedgekeurd, die samen voor bijna € 3,8 miljoen een beroep doen op het financieringfonds Bloemkwekerijproducten.