Skip to main content

Aardwarmte-boring dichterbij: onderzoek bodem Westland

11 februari 2010

De gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland en een aantal glastuinbouwbedrijven zijn een onderzoek gestart naar de geologische ondergrond in Westland. Volgens de partijen is het een belangrijke stap naar een eerste aardwarmte-boring voor eind 2010.Het onderzoek zal uitwijzen op welke plaatsen het boren naar aardwarmte de grootste kans op succes biedt. Het onderzoek is naar verwachting in mei van dit jaar afgerond. In Westland is regelmatig geboord naar olie en gas maar dit heeft volgens de betrokken partijen onvoldoende relevante gegevens opgeleverd.

Het onderzoek richt zich op de bodemlagen op een diepte van 500 tot circa 3000 meter. Hier bevinden zich zandpakketten met warm waterreservoirs. Of deze kunnen worden geëxploiteerd hangt af van de maximum hoeveelheid water die kan worden opgepompt, en de watertemperatuur.

Houders van opsporingsvergunningen kunnen met de gegevens businesscases laten opstellen waarin de haalbaarheid van de winning aardwarmte definitief wordt vastgesteld. Met het onderzoek kunnen subsidies worden aangevraagd maar ook offertes worden opgevraagd bij boorfirma’s.

Betrokken telers betalen de helft van de kosten voor het geologisch onderzoek. De andere helft wordt bijeen gebracht door de gemeente Westland en de provincie. Hoeveel het onderzoek kost is nog onduidelijk.

Bron: Agrarisch Dagblad