Skip to main content

ABN Amro: ‘Goede kansen voor sierteelt’

7 juni 2012

ABN Amro beschrijft in het rapport ‘Visie op Agrarisch / Sierteelt onder Glas’ dat de bloemen- en plantenexport  in 2011 met bijna 2% is gestegen naar 5,2 miljard Euro. De stijging trad zowel bij snijbloemen, als bij pot- en tuinplanten op. Het brede, diepe en hoogwaardige assortiment, de kwaliteit, het grote aantal noviteiten, nieuwe distributiekanalen, de ontwikkeling van nieuwe markten en een snelle en efficiënte logistiek zijn belangrijke factoren voor de exportstijging.


Volgens de bank neemt de afzet op langere termijn toe waarbij de export naar Oost-Europa de grootste groeimogelijkheid biedt. In de assortimentskeuze is voor specialiteiten en noviteiten een belangrijke rol weggelegd. De markt is echter grilliger geworden wat volumes, variëteiten en inwisselbaarheid van producten betreft. Deze ontwikkelingen werken kostprijsverhogend. Kostprijsbeheersing door automatisering, energiebesparing of samenwerking blijft voor alle telers van groot belang. Opbrengstverhoging kan gegenereerd worden door in te spelen op trends en veranderende consumptiepatronen met marktgerichte investeringen.

U kunt het rapport Sierteelt onder Glas van ABN Amro hier downloaden.

Wilt u weten hoe de software van Indigo Solutions u kan helpen om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij zijn graag bereid u de mogelijkheden toe te lichten.