Skip to main content

Ondernemersgedreven PT krijgt gestalte

8 juni 2012

Het ondernemersgedreven Productschap Tuinbouw (PT) krijgt de komende weken gestalte. Medio juni vergaderen de commissies Voedingstuinbouw en Sierteelt & Groen. Begin juli komen de ondernemingsplatforms bijeen. “Directe inbreng van ondernemers en werknemers zal ertoe leiden dat onze programma’s nauw aansluiten bij wat er speelt bij de bedrijven en zo toegevoegde waarde voor hen zullen hebben”, zegt PT-voorzitter Agnes van Ardenne.


Volgens Van Ardenne is de inbreng van ondernemers hard nodig om de brug te slaan tussen de huidige financiële situatie bij veel bedrijven en de ambities en uitvoering van de agenda van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Van Ardenne: “Het is meer dan ooit relevant om via een gezamenlijke aanpak aan duurzame innovatie te werken.”

De platforms hebben een adviserende en initiërende rol voor de zes programma’s van het PT (Arbeid, Biobased economy & MVO, Energie & CO2, Groen & Welbevinden, Plantgezondheid, Fyto & Water en Voeding & Gezondheid). Via het platform geven ondernemers en werknemers van tuinbouwbedrijven advies over de invulling van de PT-programma’s, oproepen voor projectvoorstellen, het uitzetten van opdrachten en de financiering. Verder zorgen de platforms voor het bewaken van de langetermijnvisie en vertaling ervan naar een praktijkgerichte inzet voor de korte termijn.

De platforms bestaan uit circa 10 tot 15 personen. Zij hebben zichzelf gemeld na de oproep van het PT, zijn voorgedragen door dragende organisaties van het PT of komen via het netwerk van programmamanagers van het PT. Van Ardenne: “Het is mooi dat na de periode van reorganiseren het PT nieuw elan krijgt met platforms met een kwalitatief goede bezetting.”

In zijn vergadering van 28 juni stelt het PT-bestuur de samenstelling van de platforms vast. Daarna zullen de namen van de platformleden bekend worden gemaakt. Via digitale media zal het PT andere ondernemers en werknemers van tuinbouwbedrijven bij de platforms en de uitwerking van de programma’s betrekken. Op 14 juni vergadert de commissie Sierteelt & Groen voor het eerst. Voor de commissie Voedingstuinbouw is de eerste vergadering gepland op 19 juni. De samenstelling van deze commissies is te vinden op de website van het PT, www.tuinbouw.nl.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, tel. 079 3470651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl of u bezoekt onze website op www.tuinbouw.nl.