Skip to main content

Actieplan glastuinbouw

5 maart 2010

LTO Glaskracht Nederland presenteerde vandaag actieplan Samen marktgericht vooruit. De afgelopen maanden verdiepte de belangenbehartigingsorganisatie zich in de kwetsbare punten van de glastuinbouwsector.

De economische situatie in de glastuinbouw vraagt om richting en actie via een gestructureerde aanpak, stelt Nico Ruiten. De voorzitter LTO Glaskracht Nederland geeft aan dat de positie van de glastuinbouwondernemers in de markt moet worden versterkt. Nu komt de marge onvoldoende terecht bij de primaire producent. Aanbodsbundeling, productonderscheid, ketensamenwerking en een sterkere focus op de consument zijn volgens Ruiten hiervoor vereisten.

Continuïteit

Centraal in het actieplan staat hoe de glastuinbouw kan ondernemen en haar continuïteit garanderen. Doel van Samen marktgericht vooruit is maatregelen treffen om het rendement van de glastuinbouwbedrijven structureel te verbeteren.

Vooral acties op het gebied van afzet en ondernemerschap zijn hiervoor noodzakelijk. Ook ruimtelijke ordening, arbeid, financiering, verduurzaming en ICT krijgen de komende periode extra aandacht van LTO Glaskracht Nederland.

Download hier het actieplan van LTO Glaskracht Nederland (pdf)

Bron: Nieuwe Oogst