Skip to main content

Glaskracht wil afzetstructuur verbeteren

6 maart 2010

LTO Glaskracht gaat nadrukkelijker meepraten met ketenpartijen over verbeteringen in de glastuinbouw die het rendement van bedrijven garanderen.

Dat blijkt uit het actieplan Samen marktgericht vooruit, dat de organisatie vandaag heeft gepresenteerd. Vooral acties op het gebied van afzet en ondernemerschap krijgen tot en met 2015 prioriteit.

”Het actieplan moet richting geven aan de sector om sterker uit de crisis te komen,” legt Glaskracht-voorzitter Nico van Ruiten uit.

Speerpunten op het gebied van afzet zijn het verbeteren van de afzetstructuur, het wegwerken van knellende mededingingsregels en het ontwikkelen van een Holland-label. Doel is een eerlijke marge voor de ondernemer.

 Vereisten zijn onder meer aanbodsbundeling, intensievere samenwerking in de keten, productonderscheid en meer focus op de consument.

Ondanks het mislukken van Paprika NL, blijft Glaskracht trouw aan het gedachtegoed van horizontale bundeling en verticale samenwerking in ketens. “Samenwerking op het vlak van marktonderzoek en kwaliteit is essentieel. We verliezen terrein als het gaat om de kwaliteit in het schap.”

Glaskracht heeft geen concrete ideeën voor andere samenwerkingsmodellen. “Dat is aan de sectorpartijen zelf, maar wij zullen namens de telers wel nadrukkelijker aan die gesprekken deelnemen.

“

Glastuinbouwbedrijven zijn de laatste jaren snel gegroeid. Maar de ondernemer kan die groei niet altijd bijbenen. Daarom wil Glaskracht het ondernemerschap bevorderen, door meer scholingsmogelijkheden te creëren. “Vooral op het gebied van marktgericht ondernemen en financieel management.”

Naast afzet en ondernemerschap wil Glaskracht knelpunten aanpakken op het gebied van financiering, arbeid en ICT. Zo wil Glaskracht onderzoek naar het afdekken van koersrisico’s bij energie in- en verkoop.

 

BRON: Agrarisch dagblad