Skip to main content

Bericht van de wethouder en Greenport Aalsmeer

Beste ondernemers, wat een bijzonder jaar beleven we, 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het COVID-19 jaar en dat hebben jullie helaas van dichtbij moeten meemaken. Gelukkig heb ik ook veel saamhorigheid gezien en lokale initiatieven om onze ondernemers overeind te houden. 

Ik ben trots op jullie veerkracht en positiviteit! In dat vertrouwen verwacht ik ook dat we bloemen en planten blijven kopen om onze thuiswerkplek een beetje gezelliger te maken. Ik doe dit zelf in ieder geval met heel veel plezier. 

Toch is COVID-19 niet de enige uitdaging waar u voor staat. Ook de onvermijdelijke energietransitie en dan met name het gasloos gaan produceren is een enorme opgave voor de tuinbouwsector. Vanuit de Greenport Aalsmeer proberen we u daarbij te ondersteunen. Onder andere door in kaart te brengen hoeveel energie we nodig hebben om te produceren en wat dan een goede route naar klimaatneutraliteit zou kunnen zijn. Dat doen we door zogenoemde gebiedsvisies Energie op te stellen voor de tuinbouwgebieden in Kaag en Braassem. En natuurlijk ook voor de gebieden in de andere Greenport Aalsmeer gemeenten.

Dat levert in totaal 5 geclusterde gebiedsvisies op. Lokaal maatwerk dus. De gebiedsvisies energie worden in 2020 opgeleverd conform het landelijke format, dat op zich summier is en voornamelijk een inventarisatie en visie op hoofdlijnen omvat. Greenport Aalsmeer zal deze vijf gebiedsvisies uit naam van de Greenport-gemeenten in 2021 concreter en uitgebreider maken om daarmee te voldoen aan de opdracht uit het landelijke klimaatakkoord en de eisen in het nationaal programma RES 2.0.

Dit project resulteert in een uitgebreide gebiedsvisie energie inclusief een uitvoeringsagenda met concrete projecten. Voor kansrijke projecten zal tevens gestart worden met het opstellen van haalbaarheidsstudies. Heeft u vragen over de gebiedsvisie energie of de verduurzaming van uw bedrijf? Binnen Greenport Aalsmeer is Jeroen Larrivee het aanspreekpunt. 

Naast de gebiedsvisie wordt er ook aan een aantal concrete projecten gewerkt waar de ondernemers van profiteren. Ik denk daarbij aan het CO2-netwerk, een verbetering van de capaciteit van het electriciteitsnet, geothermie en warmtenetten maar ook aan de lobby voor een verlaging van de ODE en Energiebelasting. Dure energie maakt dat het lastiger is om te investeren ineen een gasloze kas en dat helpt de verduurzaming niet.


Kortom, hoewel ik het ‘rondje tuinen’ en de persoonlijke gesprekken met u mis, wordt er voor u op diverse fronten hard gewerkt. 

Hopelijk tot snel!

Yvonne Peters-Adrian
Wethouder Land- en Tuinbouw Kaag en Braassem
Bestuurlid Stichting Greenport Aalsmeer