Skip to main content

Bericht uit de toekomst

We schrijven het jaar 2025. Het is bijzonder om in alle rust terug te kijken op de effecten die de coronacrisis in 2020 heeft gehad op de wereld in zijn algemeen en de tuinbouwsector in het bijzonder. Wat is er sindsdien allemaal veranderd? Nostratheomus zet het hier voor jou puntsgewijs op een rijtje.

* Gezond denken en doen is sinds 2020 als een nieuwe religie voor mensen. De opmars ervan is sedertdien niet meer te stoppen geweest. 

* Nieuwe pandemiën kloppen nog regelmatig op de deur maar worden direct aangepakt en geïsoleerd door de W.H.O. die ook in Amerika weer in gratie is gekomen. De lessen learned uit de coronacrisis zijn vertaald in effectief beleid. 

* Mensen zijn zich nog veel bewuster geworden van hun omgeving en de impact die we daar met zijn allen op hebben. Ook de waardering voor groen is toegenomen. 

* De vraag naar regionaal geproduceerde producten is enorm gegroeid. In reactie daarop zijn ondernemers zich steeds meer gaan richten op de regionale markt. Local for local is in. 

* De sierteeltketen is zo kort als die maar kan: van producent tot consument is er geen plaats meer voor schakels die minimale waarde toevoegen. De logistiek wordt steeds slimmer ingezet. 

* Er worden steeds meer producten af tuin rechtstreeks naar de consument verzonden. Hierdoor kunnen ook nieuwe soorten op kleine schaal met directe feedback van consumenten getest worden. 

* Er is veel meer aandacht en vraag gekomen voor seizoensproducten die doorgaans met minimaal energiegebruik geteeld kunnen worden.

* Op afzetgebied zoeken producenten elkaar steeds meer op en werken ze samen. Relaties met afnemers worden belangrijker, duurzamer en persoonlijker in plaats van ‘anonieme’ afzet via een marktplaats. 

* Als tegenhanger van de schaalvergroting en de vergaande automatisering wordt er nagedacht over slimmer ondernemen. Denk hierbij aan een diversiteit in producten of productie-methoden. Er worden steeds meer starters en ‘young potentials’ binnengehaald bij bedrijven om hun frisse kijk op de sector en hun toekomstideeën in de praktijk te brengen. 

* We zijn er inmiddels allemaal van overtuigd geraakt dat we op een van de mooiste plekken op aarde wonen en dat we daar heel zuinig op moeten zijn. 

Ik zou je nog veel meer uit de doeken kunnen doen over de toekomst. Maar voor nu is dit hopelijk voldoende stof tot nadenken. Laten we er nu aan werken dat deze toekomst werkelijkheid wordt. 

 

Hartelijke groet, Nostratheomus