Skip to main content

Bloemenbranche wil transport tussen Greenports verbeteren met HubWays

22 februari 2011

De vervoersstromen tussen de verschillende marktplaatsen van de Greenports in Nederland staan onder druk. Voor de tuinbouwsector is het van groot belang om de unieke wereldwijde positie van het Nederlandse sierteeltcluster te behouden en te versterken. Optimalisering van de logistiek is daarin essentieel. In HubWays, een nieuw logistiek initiatief, werken kwekers, vervoerders, exporteurs, (groot)handelaren en FloraHolland samen om het transport tussen de marktplaatsen te optimaliseren.


De verdere digitalisering en virtualisering van de sierteeltsector,de toenemende congestie, de hoge brandstofprijzen, het tekort aan kwalitatief goede chauffeurs en de toenemende vraag naar duurzame producten vragen om een collectieve aanpak van de vervoersstromen tussen de 6 belangrijkste marktplaatsen in de sector.

De inrichting van een centraal platform maakt coördinatie en integrale samenwerking in transport tussen de marktplaatsen mogelijk. Met HubWays worden duurzame oplossingen gerealiseerd die individueel niet haalbaar zijn en die inspelen op verdere digitalisering van het Nederlandse sierteeltcluster. Zo krijgt de sector een onafhankelijk coördinatieplatform dat de logistiek niet beperkt, maar juist versterkt.

Onafhankelijk logistiek coördinatieplatform
Meer dan 50 kwekers, handels- en transportbedrijven en kennisinstellingen in de Nederlandse Greenports werken — onder aanvoering van FloraHolland en de VGB en met steun van de overheid — samen aan de ontwikkeling en realisatie van een onafhankelijk logistiek coördinatieplatform. Hiermee moeten de transporten tussen de marktplaatsen en ook de processen op de marktplaatsen worden geoptimaliseerd, geclusterd en verbeterd.

Dit levert een besparing op van transportkosten en verbetert de opbrengst per kilometer. Daarnaast zijn er maatschappelijke effecten zoals verbetering in leefbaarheid, duurzaamheid en vermindering van het aantal vrachtwagenbewegingen voor het totale cluster. Het centrale platform ondersteunt de logistieke stromen tussen de marktplaatsen van de Greenports en kan ook zorg dragen voor centrale facturatie.

Invoering in 2012
Op dit moment worden de huidige processen en het netwerk van de verschillende bedrijven binnen de Greenports in kaart gebracht. Gekeken wordt naar importstromen, kwekersstromen (bemiddelingsstromen en pre-klokstromen) en kopersstromen (aflevering van producten die op afstand zijn ingekocht). Vervolgens worden drie logistieke coördinatieconcepten uitgewerkt. Vergelijking van de concepten, prestaties en haalbaarheid mondt uit in de keuze van een voorkeursconcept, dat uitgebreid getoetst wordt op draagvlak in de sierteeltsector. Dit voorkeursconcept wordt medio 2012 geïmplementeerd en middels pilots bewezen. Ook het transport van logistieke middelen kan eventueel later gekoppeld worden aan het systeem.

Zie voor meer informatie de site van HubWays.

bron: HubWays,