Skip to main content

VGB wil Loek Hermans als boegbeeld Topteam Tuinbouw

18 februari

Het door het kabinet bedoelde Topteam voor de tuinbouw, dat het nieuwe overheidsbeleid moet gaan uitwerken, behoort uit onafhankelijke leden te bestaan, onder aanvoering van de nu als ’tuinbouw boegbeeld’ aangetreden Loek Hermans. Dat vindt brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten VGB.

Het kabinet heeft negen topsectoren aangewezen, waarin wetenschappers en ondernemers samen met de overheid aansturen op wegwerken van knelpunten, vermindering van lasten- en regeldruk, stimuleren van succesrijke innovaties en betere opleidingen. Voor elke sector, waarvan de tuinbouw er één is, gaat een Topteam – met vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen – het beleid implementeren. In het team voor de tuinbouw moeten volgens de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten), naast Loek Hermans, voorzitter van de nieuwe tuinbouwkoepel Greenport Holland, geen bestuurders uit één der ketenschakels komen. “Die kunnen de schijn oproepen primair een éénzijdig belang binnen de sector te vertegenwoordigen,” zegt VGB-voorzitter Herman de Boon.

Volgens hem bestaat er bij de groothandel in bloemen en planten geen draagvlak voor een Topteam waarin bestuurlijke ‘boegbeelden’ van onderdelen in de keten, zoals veilingen of producenten, zitting hebben. In de aanloop naar de samenstelling van het team is algemeen directeur Timo Huges van bloemenveiling FloraHolland als kwartiermaker aangesteld. “Het is niet de bedoeling dat iemand met zo’n duidelijke affiniteit met een van de schakels, in een subsector, straks deel uitmaakt van een team dat wordt geacht de hele sector te vertegenwoordigen,” zegt De Boon.

Het kabinet wil overigens dat een team altijd bestaat uit een boegbeeld van de sector, een vertegenwoordiger uit de wetenschap, een hoge ambtenaar en een innovatieve topondernemer uit het MKB. Dat boegbeeld kan volgens de VGB nu alleen Hermans zijn. De regering stelt 1,5 miljard euro beschikbaar voor onderzoek en door de Topteams te formuleren echt gezamenlijke ambities in de sectoren.

De VGB is de brancheorganisatie van de binnenlandse, importerende en exporterende groothandel in bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigen 65 procent van de omzet in die bedrijfstak.