Skip to main content

Bloemenpromotie per 2013 privaat betaald via handel en telers

25 oktober 2011

De bloemenpromotie wordt per 2013 niet meer uit heffingsgeld van het Productschap Tuinbouw betaald, maar door telers en handel. Dat advies heeft de PT-sectorcommissie bloemen gisteren meegegeven aan het bestuur van het schap.

Het advies van de sectorcommissie over de financiering van promotie wordt op 14 november besproken in de vergadering van het PT-bestuur. FloraHolland en de VGB nemen een besluit in hun algemene vergaderingen van december. FloraHolland, de VGB en Bloemen Bureau Holland (BBH) werkten de afgelopen twee jaar samen aan versterking van de consumentenmarketing. Ze gaan hiertoe activiteiten van FloraHolland, BBH en PT op het gebied van product- en consumentgerichte promotie en marktonderzoek bundelen in een nieuwe organisatie, BBH 3.0.