Skip to main content

Nieuwe structuur promotie sierteelt

25 oktober 2011

FloraHolland, Bloemen Bureau Holland (BBH) en handelskoepel VGB richten samen een nieuwe organisatie op voor consumentgerichte bloemenpromotie en marktonderzoek: BBH 3.0.

Bedrijven en handelaren zullen direct en niet via heffingen van het Productschap Tuinbouw geld inbrengen.

De sectorcommissie Bloemen van het productschap adviseert aan het bestuur van het productschap niet langer meer de promotie uit heffingsgeld te betalen. Het bestuur bespreekt het voorstel op 14 november. FloraHolland en de handelskoepel VGB bespreken het plan in de ledenvergaderingen van december.

Volgend jaar zal het laatste jaar zijn dat PT de activiteiten van Bloemenbureau Holland subsidieert. De sectorcommissie Bloemen heeft 17,2 miljoen euro toegezegd voor 2012. In de afgelopen twee jaar werd circa 18 miljoen per jaar verstrekt, en in 2009 31 miljoen euro.

FloraHolland ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd aangezien het de enige overgebleven grote telerscoöperatie is. Plantion volgt op grote afstand. Als de plannen doorgaan zal BBH 3.0 vanaf 2012 opereren vanuit Naaldwijk.