Skip to main content

‘Boeren en tuinders moeten consument zien als buurman’

12 april 2010

Er is een grote afstand ontstaan tussen boeren en tuinders en hun buren. “Agrarische ondernemers zijn wat hun bedrijfsvoering betreft teveel vreemden geworden van hun buren”, zei voorzitter Albert Jan Maat vanmiddag in Zwolle tijdens de dag van LTO Noord Overijssel, verwijzend naar de publieke discussie over megabedrijven. De ultieme uitdaging voor boeren en tuinders is de consument ook als hun buurman te zien.


Maat stelde dat de markt de spiegel is geworden van de agrarische bedrijfsvoering, burgers denken en handelen anders dan ze als consument doen. “Dat kan ingrijpende gevolgen hebben omdat tegenwoordig al bezwaren worden ingediend bij bijvoorbeeld verplaatsing van een wat groter melkveebedrijf. Die publieke weerstand afdoen als emotie, daar redt de agrarische sector het als minderheid op het platteland niet mee”, aldus Maat.

Hij vreest voor verlies aan draagvlak voor ondernemerschap. De doorsnee burger denkt hierdoor dat het landschap alleen in goede handen is als natuurorganisaties het in handen hebben. “We zitten op achterstand en zie daarom de consument ook als buurman”, luidde zijn conclusie. De LTO-organisaties ondersteunen dat met de campagne Nederland Bloeit.

Maat brak een lans voor het op de agrarische sector toegesneden fiscale regiem met regelingen en aftrekposten. Volgens hem dient aan de samenleving duidelijk gemaakt te worden dat de sector deze bijzondere positie waard is en meerdere doelen dient. Dus niet alleen de productie van voedsel en groen, maar ook onderscheid door duurzaam ondernemen, bijdragen aan de aanpak van het klimaatprobleem, stoffering van het landschap en zorg voor de dieren.