Skip to main content

Opruimen ‘verspreid glas’ op schema

16 april 2010

De provincie Zuid-Holland ligt op schema met de ‘concentratie van economisch vitale glastuinbouwbedrijven’ à la Westland. Om het doel te halen, moeten nog afspraken worden gemaakt met eigenaren van bedrijven die in totaal 87 hectare glas bezitten. Die bedrijven moeten worden beëindigd of verplaatst. Dat gebeurt in overleg met gemeenten en de eigenaren van de bedrijven.

Meestal gaat het om afspraken met een tijdshorizon van een aantal jaren. Over 85 hectare zijn in deze provinciale collegeperiode al bindende afspraken gemaakt, waarvan 62 hectare inmiddels is gesloopt. Afspraken voor 48 hectare zijn in procedure. In 2010 zal naar verwachting de sanering in gang worden gezet van de resterende 87 hectare. Daarmee zou de ambitie van het college, sanering van 200 hectare, ruimschoots gehaald zijn. Voor sanering van verspreid glas heeft de provincie in totaal is 26 miljoen euro gereserveerd, waarvan een deel al is besteed. De sanering maakt deel uit van het Programma Greenports van de provincie.