Skip to main content

Breed assortiment essentieel voor positie Greenport Aalsmeer

24 mei

,Een breed assortiment bloemen en planten is essentieel voor de positie van Greenport Aalsmeer. Samenwerking tussen de verschillende partijen in de sierteeltcluster is nodig om de dreigende verschraling van het aanbod om te buigen in verbreding.’’ Die conclusies werden getrokken na afloop van het drukbezochte Greenportcafé Aalsmeer op dinsdag 22 mei. Vijf praktijkdeskundigen lieten hierover hun licht schijnen onder leiding van moderator John van Ruiten. Drie studenten van de Innovatieklas Flowers presenteerden hun visie op de marketing-inspanningen en voorzitter Jaap Bond van Greenport Aalsmeer sloot het Greenportcafé af. ,,De markt doet het werk, de overheid faciliteert’’, aldus Bond.

Met een opkomst van bijna honderd vertegenwoordigers vanuit het sierteeltbedrijfsleven, overheden,  onderzoeksinstellingen en onderwijs bij het Greenportcafé kunnen de organisatoren terugkijken op een geslaagd evenement in het Wellant College in Aalsmeer. ,,Vooral de kwaliteit van de discussie en de ideeën die zijn uitgewisseld hebben een goede voedingsbodem opgeleverd om de problematiek aan te pakken’’, aldus de organiserende partijen.

Samenwerking
Directeur Bob Moria van Waterdrinker hield als spreker een pleidooi voor meer samenwerking tussen ketenpartners bij het op peil houden van de breedte van het assortiment. ,,En iedere partner heeft z’n eigen rol. Als groothandelaar staan wij voor afname- en prijsgarantie. Veiling FloraHolland zou een vriendelijker opstelling moeten innemen voor kleine partijen. De kweker moet topkwaliteit leveren en de veredelaar regie over het uitgiftebeleid. Zo kunnen we specialties in stand houden, maar dan moeten we wel beter samenwerken’’, aldus Moria

Zijn collega panellid Jan de Boer van Barendsen Bloemen suggereerde hiervoor bijvoorbeeld coöperaties op te richten samen met exporteurs. ,,We kunnen dan de continuïteit van het aanbod van nicheproducten beter garanderen’’, onderstreepte hij. VGB-voorzitter Herman de Boon ging niet concreet in op de rol van de groothandel bij de pogingen het assortiment op peil te houden. ,,Een broedende kip moet je niet storen’’, zei hij cryptisch.

Inleider Aad van den Enden van FloraHolland benadrukte de noodzaak om onderscheidende producten goed door de keten van veredelaar tot en met de consument te krijgen. ,,Logistiek hebben we het wel op orde, maar de marketing kan en moet beter. En ook dat moeten we met alle partijen samen oppakken’’, onderstreepte hij het belang van samenwerking. Aad Vernooy van LTO Groeiservice sprak zijn zorg uit over het verdwijnen van de kennis door vergrijzing onder kwekers. ,,Bedrijfsleven en onderwijs kunnen dit oppakken als een kans om er beide beter van te worden’’, stelde hij.

Schaalvergroting
Schaalvergroting hoeft volgens bezoekers geen beletsel te zijn voor het in stand houden van een breed aanbod. De bijna honderd bezoekers lieten zich hiervoor door de discussie overtuigen, zo bleek uit de stemming voorafgaand en na afloop van dit onderwerp. De Boer en Moria pleitten verder voor meer aandacht voor de vakhandel, bloemisten en tuincentra. ,,Dit kanaal tekent voor 70% van de afzet en is zeer belangrijk voor de prijsvorming’’.

Zorg is er over de toetreding van nieuw talent in de sierteeltsector. De drie studenten van de Innovatieklas Flowers leverden met presentaties over marketing en nieuwe consumenten volgens Jaap Bond een inspirerende bijdrage. ,,Verbeteren van het imago is nodig om de instroom in de sector te vergroten’’, en met die woorden opende hij de netwerkborrel van het Greenportcafé. Het volgende Greenportcafé wordt gehouden op 16 oktober.