Skip to main content

Campagne ‘Duurzaam telen, begint bij jou’ officieel gestart

24 maart 2010

Op het akkerbouwbedrijf de Meernhof in Flevoland heeft Henk Angenent op 22 maart de campagne ‘Duurzaam telen, begint bij jou’ gelanceerd. De campagne brengt haalbare en effectieve gewasbeschermingmethoden – Good Practices – onder de aandacht bij de Nederlandse telers. Nieuwe spuittechnieken, bewezen waarschuwingsystemen, natuurlijke vijanden en mechanische onkruidbestrijding vormen een greep uit de vele effectieve methoden die aan bod komen. De campagne wordt in opdracht van het ministerie van LNV uitgevoerd door CLM, DLV Plant, projecten LTO Noord, ZLTO, Arvalis en GBE communicatie.


In alle plantaardige landbouwsectoren, van glastuinbouw tot akkerbouw, kunnen telers succesvolle methoden toepassen om de teelt te verduurzamen en te verbeteren. De campagne Duurzaam telen, begint bij jou zal dit jaar de beste methoden nog meer bekendheid geven. Bovendien staan telers in de ‘spotlight’ die laten zien hoe zij duurzame methoden in de dagelijkse praktijk toepassen. Verder zullen partners van telers, handelaren, bestuurders en collega-telers hún kijk op duurzaam telen onder de aandacht brengen tijdens deze campagne.

De website www.duurzaamtelenbegintbijjou.nl van de campagne biedt informatie en nieuws over de Good Practices per sector en de spotlighttelers, maar ook over bijeenkomsten of demonstratiedagen waar Good Practices te zien zijn. Bovendien dient de website als platform waarop geïnteresseerden informatie met elkaar kunnen delen.

bron: CLM