Skip to main content

De lerende Greenport

16 maart 2012

De aankomende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen de sector in de volle breedte treffen. Op basis van het meest recente onderzoek van de ROA (onderzoeksinstituut van de Universiteit van Maastricht) blijkt dat er op ‘MBO-niveau groen’ een ernstig tekort en op ‘HBO niveau groen’ een behoorlijk tekort aan gekwalificeerd personeel gaat ontstaan de komende vijf jaar.


Berichten uit het veld geven al duidelijk aan dat er nu een tekort aan gekwalificeerde ’teelt’ mensen is. Nu is de levertijd van een gekwalificeerde arbeidskracht ongeveer twintig jaar, dus wij moeten op zoek naar creatieve oplossingen. In de oplossingensfeer is het volgende te bedenken: nog meer Polen maar dan wel gekwalificeerde teeltmensen; alles uit de kast halen om heel veel jonge mensen te interesseren voor onze sector of om- en bijscholing van het huidige arbeidspotentieel. De beide eerst genoemde punten zijn niet echt realistisch of leveren geen bijdrage aan een oplossing voor de korte termijn. Bijscholing van de huidige bezetting en potentials biedt eerder perspectief. Middels de Greenport Campus (www.greenportcampus.nl) hebben wij inmiddels het één en ander in de aanbieding. Uit verschillende gesprekken en onderzoeken blijkt dat er nogal wat behoefte is aan bijscholing op het gebied van teelt en marketing. Blijkbaar bestaat er een behoorlijk verschil tussen behoefte en noodzaak. Het aantal aanmeldingen voor soortgelijke trainingen is uitermate beperkt. De wil is er wel, maar uiteindelijk wordt er geen beslissing genomen.

Kennis en kunde zijn bepalend voor de innovatiekracht van de sector, wij weten allemaal dat onze sector het niet moet hebben van de prijs. Kwaliteit en innovatie van onze producten zijn uiteindelijk doorslaggevend. Kennis is een van de bepalende factoren om de nummer één positie in de wereld te behouden. Misschien wordt kennis straks wel ons belangrijkste exportproduct. Dit kan alleen als wij hier zelf een tuinbouwsector hebben van het hoogst denkbare niveau. Gekwalificeerde medewerkers, met passie voor het vak en hart voor de zaak zijn hierin onmisbare schakels. Ok, opleiden kost geld en tijd, maar het is ook een middel om het zittende personeel te belonen. Erkenning en betrokkenheid zijn tenslotte de belangrijkste instrumenten om goede mensen aan je te binden. Aan een salarisverhoging zit je voor de duur van het dienstverband vast, indien men een salarisverhoging vergelijkt met een eenmalige investering in kennis, die het bedrijf direct ten goede komt, dan is het de beste en goedkoopste oplossing. Wij hebben al een innoverende Greenport, nu nog een lerende Greenport.

 

Bron: LTO Noord Glaskracht – Hans Ligtenberg