Skip to main content

Export bloemen en planten blijft stijgen

15 april 2010

De export van bloemen zal de komende tien jaar elk jaar met 2 tot 2,5 procent stijgen en die van planten met 2,5 tot 3 procent. Dat verwacht de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), die donderdag een toekomstvisie publiceerde.

Vorig jaar bedroeg de export van de sierteeltsector 5,9 miljard euro en de groothandel neemt hiervan het leeuwendeel voor haar rekening. De VGB wil dat zo houden. Veilingcoöperatie FloraHolland zou de positie van de groothandelaren kunnen bedreigen doordat ze in feite een monopoliepositie heeft bij het elektronisch veilen op afstand. Daarmee kan ook de detaillist worden bereiken.

De VGB is wel voorstander van één digitaal veilingplatform, maar wil dat de partijen verder hun eigen handelsrol kunnen spelen. De veiling is een neutrale marktplaats en dat moet zo blijven, stellen de groothandelaren.

Sierteeltproducten

Supermarkten en bouwmarkten worden steeds belangrijker om de sierteeltproducten aan de man te brengen. De VGB verwacht dat hun marktaandeel in Europa zal toenemen tot zo’n 35 procent.

Levering aan de winkels zal vooral tot stand komen via rechtstreekse contacten met kwekers en de veiling kan hierin volgens de VGB een rol spelen. Bloemisten, tuincentra en kiosken blijven met een marktaandeel van 65 procent de markt domineren, verwachten de groothandelaren.