Skip to main content

Ruimte voor glastuinbouw Westland

12 april 2010

Gemeente Westland pakt gronden en gebouwen aan die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Met de behandeling van 26 zaken trapt de gemeente af.

Voor een optimale ontwikkeling van de glastuinbouw is het volgens Westland belangrijk dat de gronden die daarvoor bestemd zijn zo ook gebruikt worden. De helft van de aangekaarte zaken betreft gebieden waarvoor al concrete herstructureringsplannen bestaan.

Strijdig gebruik hindert uitvoering daarvan evenwel. De andere helft is over de verschillende categorie├źn van strijdig gebruik verdeeld. Het zwaartepunt ligt daarbij bij de categorie├źn met hoge prioriteit. Binnenkort start de behandeling van de overige dossiers.

Inventarisatie

Als voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan voor het glastuinbouwgebied vond er in 2006 en 2007 een inventarisatie van het gebruik plaats. Luchtfoto-onderzoek bracht mogelijk strijdig gebruik van gronden en gebouwen en illegaal gebouwde bouwwerken in kaart. Verdachte locaties werden bezocht en foto’s gemaakt. Uit de inventarisatie blijkt dat er sprake is van zo’n 1000 gevallen van strijdig gebruik. Die worden nader onderzocht. Hoeveel handhavingsdossiers hier uit voortvloeien is nog niet bekend, meldt de gemeente.

Bron: Nieuwe Oogst.nu