Skip to main content

Export bloemen en planten in eerste kwartaal 2012 met 7% gestegen

24 april 2012

In het eerste kwartaal van 2012 is de exportwaarde van bloemen en planten met 7% gestegen tot iets meer dan 1,5 miljard euro. Dit meldt HBAG Bloemen en Planten op basis van de exportstatistieken. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Rusland tekenen voor ruim 90% van de totale toename van 105 miljoen in het eerste kwartaal. De uitvoer naar Duitsland nam met 29,3 miljoen, Engeland nam 41,5 miljoen meer af en de uitvoer naar Rusland nam met 26,6 miljoen toe. De uitvoer naar Frankrijk, Italië en België liep wat terug.

In het eerste kwartaal werd 40,5% van de exportwaarde gerealiseerd in de niet-eurolanden, dat was vier jaar geleden nog 36,9%. Deze ontwikkeling maakt de afhankelijkheid van de export koersfluctuaties groter. De exportwaarde naar de EU-landen die de euro als officiële munt hanteren steeg met 2% tot 926 miljoen euro. EU-landen die de euro niet hanteren namen voor 399 miljoen euro af, 11% meer dan in de eerste drie maanden van 2011. Naar alle andere landen klom de exportwaarde met 16% tot 232 miljoen euro.

bron: HBAG Bloemen en Planten, 23/04/12