Skip to main content

Meer tuinders met uitbreidingsplannen

23 april 2012

Het aantal tuinbouwbedrijven dat in 2011 uitbreidingsplannen had, is gestegen ten op zichte van het jaar ervoor. De stijgende lijn in groei- en overdrachtsplannen is vooral zichtbaar bij de glasgroentetelers, waar 13,6 % plannen heeft voor de toekomst, in vergelijking met 1,1 % in 2010. Plannen in de sierteelt o/glas blijven met 9,7% ten opzichte van 9,9%in 2010 nagenoeg stabiel.


Dit blijkt uit cijfers van AgriDirect, specialist in agrimarketing en -marktonderzoek, die de ontwikkelingen van de toekomstverwachtingen van Nederlandse land- en tuinbouwers onderzocht en vergeleek met de jaren ervoor.

In 2011 werden ondernemers uit alle agrarische sectoren telefonisch geïnterviewd over hun investerings- of opvolgingsplannen. De toekomstverwachtingen van Nederlandse land- en tuinbouwers bleef volgens dit onderzoek ten opzichte van 2010 op hetzelfde niveau. Nadat van 2009 naar 2010 de uitbreidingsplannen met 1,9% stegen, is dit in 2011 slechts 0,1%. De in 2010 ingeluide positieve trend heeft zich slechts in een beperkt aantal sectoren doorgezet.