Skip to main content

Export bloemen en planten neemt toe

19 september 2010

Vooral door een hogere inkoopwaarde is de export van bloemen en planten in de achterliggende weken met 18 procent gestegen tot 400 miljoen euro.

De cumulatieve groei tot en met augustus kroop hierdoor een vol procent omhoog tot 7 procent. Snijbloemen en pot- en tuinplanten stijgen in gelijke mate tot respectievelijk iets meer dan 2,1 miljard euro en 1,4 miljard euro, waardoor de totale waarde tot en met augustus op bijna 3,6 miljard euro ligt. Dit blijkt uit de exportstatistieken van HBAG Bloemen en Planten.

De toename is voornamelijk veroorzaakt door een hogere inkoopwaarde, die vanwege de sterke fluctuaties door de bloemen- en plantengroothandel lastig is door te berekenen. De stijging bevestigt het nog altijd voorzichtige herstel van de markt voor bloemen en planten in bijna alle afzetlanden. Tot en met juli stond de exportteller op een plus van bijna 6 procent. De waardesprong met 18 procent tot het record van 400 miljoen euro voor de maand augustus, trok de cumulatieve stijging op naar 7 procent.

Door gunstig weer voor de afzet van bloemen en planten, een langzaam herstel van het consumentenvertrouwen en achterblijvende aanvoer steeg de inkoopwaarde over de hele linie. In niet-eurolanden werd de afzet versterkt door een gunstiger valutaverhouding. Door de abrupte prijsstijgingen reageerde de markt wel onrustig en bleek de hogere inkoopwaarde moeilijk volledig door te berekenen. Vooral in de segmenten waarin contractafspraken voor middellange en lange termijn zijn gemaakt, leverde dit extra problemen op.

“De handel erkent dat de prijsstijging bij producenten welkom en ook noodzakelijk is, omdat prijzen al heel lang onder druk staan. Maar grote fluctuaties zijn nauwelijks uit te leggen aan klanten en consumenten en veroorzaken een onrustige marktstemming”, aldus Tom Bijleveld van HBAG Bloemen en Planten.

Bron: Agrarisch Dagblad