Skip to main content

Bijeenkomst voor ondernemers over bedrijvigheid gemeentehuis

24 september 2010

Op dinsdag 28 september is er tussen 19.30 en 23.00 uur een bijeenkomst voor ondernemers. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd om inzicht te krijgen in de laatste stand van zaken in de bedrijvigheid in Kaag en Braassem, op korte en lange termijn. De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Kaag en Braassem in de raadszaal.

Zo is er aandacht voor het effect van deze verwachtingen op het HRM beleid van ondernemers en het aantrekken van personeel. Daarbij is aandacht voor de huidige jeugdwerkloosheid en de mogelijkheden voor ondernemers in toekomstige ontwikkelingen. 

Doel van de bijeenkomst is het stimuleren van dialoog tussen ondernemers. Ondernemers kunnen tijdens deze bijeenkomst ervaringen en best – practices uitwisselen, om daar een voordeel mee te halen. Uiteindelijk moet de bijeenkomst leiden tot concrete acties. Namelijk acties om werkloze jongeren in de gemeente te helpen aan een stage of leer/werkplek. 

Beoogd resultaat van de bijeenkomst:

 

  • Inzicht in de problemen van ondernemers van Kaag en Braassem ⢠Inzicht in mogelijkheden voor plaatsing van jongeren uit Kaag en Braassem
  • Vervolgafspraak tussen ondernemers en UWV Werkbedrijf met het mobiliteitscentrum en/of het jongerenloket

Alle ondernemers van de gemeente Kaag en Braassem zijn welkom tijdens deze bijeenkomst, ook zonder uitnodiging.