Skip to main content

Export gelijk aan vorig jaar

19 december 2012

De export van bloemen en planten zal dit jaar dezelfde waarde van € 5,1 miljard behalen als vorig jaar, of iets meer. Dat stelt HBAG. De krimp in augustus tot en met oktober is in de afgelopen maand omgeslagen in een stabilisatie en in december wordt op een plus gerekend. Voor 2012 rekenen exporteurs op dezelfde omzetwaarde uit te komen, maar daarvan zijn zij volgens HBAG niet overtuigd. Het geslonken vertrouwen van consumenten in de economie tempert de bestedingen in bloemen en planten.

In november bleef de exportomzet in bloemen en planten met ruim € 397 miljoen slechts 0,01 procent achter bij vorig jaar. De drie maanden ervoor moest steeds een daling worden geïncasseerd. Tot en met november staat de teller op een lichte stijging van iets meer dan 1%, in waarde is dat € 4,8 miljard. Beide productgroepen snijbloemen (+0,6 procent) en pot- en tuinplanten (+1,8 procent) laten een groei zien tot respectievelijk € 2,9 miljard en € 1,9 miljard. ,,Vorig jaar was november met een stijging van 9 procent een goede maand en viel december fors tegen door de vroeg ingevallen winter. Dat is nu niet het geval. Als we voor december uitgaan van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, eindigt de exportwaarde met € 5,2 miljard 1,5 procent boven die van 2010. Maar zover zijn we nog niet.’’, aldus Tom Bijleveld van HBAG Bloemen en Planten.

Uiteindelijk moeizaam 2011

Na de flitsende start, die geflatteerd was omdat de bloemen- en plantenhandel begin dit jaar veel minder werd belemmerd door slecht weer, stond de teller na het eerste kwartaal op een plus van ruim 5 procent. Per maand moest daarvan worden afgeboekt tot de huidige plus van iets meer dan 1 procent. Daarmee is 2011 voor de bloemen- en plantenexport uiteindelijk een moeizaam jaar geworden.

Tien van de top-twintig afzetlanden, die goed zijn voor 95 procent van de exportwaarde, noteerden tot en met november een plus en de andere tien een daling. De grootste afnemer Duitsland bleef steken op bijna € 1,5 miljard, 3 procent minder dan vorig jaar. Zuid-Europese landen blijven ook fors achter. Scandinavische landen als Noorwegen, Finland, Zweden en Oost-Europese landen, met Rusland als koploper, namen flink meer bloemen en planten af.

 

 

Verwachting 2012

Exporteurs hopen in 2012 op een vergelijkbare omzetwaarde als in 2011. Zij zijn bezorgd over het lage prijsniveau omdat ook de productiesector hierdoor in problemen komt. Andere zorgpunten zijn de toenemende concurrentie en oplopende debiteurentermijnen. Aangescherpte financierings- en verzekeringseisen beperken de handelsruimte. Filedruk en de wetgeving over rijtijden beperken de logistieke kracht, van oudsher een van de sterke punten van de bloemen- en plantenhandel.

 

Met kwaliteitsproducten, innovatieve marketingconcepten en een breed en vernieuwend assortiment bloemen en planten streven handelaren naar vergroting van de markt en de afzetkansen. Nieuwe, Oost-Europese afzetgebieden moeten aanzuigend werken om de krimp in bestaande markten te compenseren. ,,Inventiviteit, handelsgeest en ondernemerschap zijn essentieel om de handelsstemming op peil te houden. Het geslonken consumentenvertrouwen is voor de handel niet bij te sturen. En als altijd blijft het weer voor de aankoop van bloemen en planten een zeer bepalende factor’’, stelt Tom Bijleveld van HBAG.

Bron: HBAG