Skip to main content

Innovatieronde Greenports 2011 leverde 106 ideeën voor de tuinbouw op

15 december 2012

Met een oogst van 106 ideeën werd onlangs een innovatieronde in de tuinbouw afgesloten. Zes ondernemers lieten hun bedrijf doorlichten door 16 specialisten. Die kwamen met 106 ideeën. De oogst was divers: vooral veel technische oplossingen voor de teelt en verwerking van producten, maar ook suggesties voor marketing en cross-overs binnen Greenports.


De Nederlandse tuinbouw geldt als een innovatieve sector, maar nieuwe ideeën ontstaan vooral binnen het eigen cluster. Input vanuit andere disciplines blijft beperkt, zo constateerde de commissie Nijkamp in het advies over de toekomst van de Greenports. Voor de Kamer van Koophandel Den Haag was het aanleiding om een experiment te starten met interdisciplinaire kennisontwikkeling in de tuinbouw: de Innovatieronde Greenports 2011.

Zes ondernemers kregen een uitnodiging om hun bedrijf open te stellen voor een denktank van buiten de sector. Voorwaarde was wel dat ze tijd wilden vrijmaken voor het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe ideeën. De zes vertegenwoordigen alle teelten uit de Greenports: groente, bloemen, bollen, bomen en planten. De externe kennispartners kwamen uit sectoren als lucht- en ruimtevaart, engineering, coating, marketing en machinebouw. Ook toeleveranciers en vertegenwoordigers van brancheorganisaties deden mee.

Iedere ondernemer heeft een top 3 gemaakt van ideeën om verder uit te diepen. Hij vormt een koppel met één of meer kennispartners uit de denktank en maakt afspraken voor vervolgstappen. In totaal zijn er 30 acties in gang gezet. De Kamer van Koophandel blijft het proces volgen.