Skip to main content

Exportwaarde sierteelt ook na juli op plus 6%

23 augustus 2012

Juli is de derde achtereenvolgende maand, waarin de exportwaarde van bloemen en planten de cumulatieve groei van 6% heeft vastgehouden. Dit blijkt uit de exportstatistieken van HBAG Bloemen en Planten in Aalsmeer. Trendmatig zijn er weinig veranderingen: bloemen doen het beter dan planten, Oost-Europa blijft de sterkste groeier en Zuid-Europese markten staan onder druk. Dat laatste geldt ook voor het rendement en dat leidt tot meer samenwerking met zowel kwekers als afnemers. Ondanks het geslonken consumentenvertrouwen verwachten exporteurs aan het eind van het jaar een positieve omzet te kunnen bijschrijven.

In juli klom de exportwaarde met 4% tot € 341 miljoen. Daarmee is het de derde achtereenvolgende maand met een plus, na mei (+15% tot € 637 miljoen) en juni (+9% tot € 411 miljoen). De groei krimpt derhalve iets en met een in heel Europa warme augustusmaand zijn de vooruitzichten voor deze maand minder positief. Zomermaanden kunnen van grote invloed zijn op de cumulatieve groei. In 2010 zorgde een zeer positieve augustusmaand voor een sprong van een kleine 6% tot 7%. In 2008 veroorzaakte een min van 12% de omslag van lichte groei naar een krimp van 1%. De exportresultaten zijn niet slecht, maar van een jubelstemming is ook geen sprake omschrijven exporteurs de stemming in de markt.

Duitsland verrassend
De omzetgroei op Duitsland bij snijbloemen is verrassend, al wordt hierbij aangetekend dat het prijsniveau bij de bloemen lang behoorlijk hoog lag. Tot en met juli steeg de snijbloemenwaarde naar de Oosterburgen met 10% tot € 642 miljoen. Deze groei ligt fors boven het gemiddelde van 7% bij de bloemen. De totale exportwaarde hiervan is € 2,1 miljard. De exportwaarde bij de pot- en tuinplanten op Duitsland klom in juli met 7%, tot en met juli met 4% tot € 463 miljoen en naar alle landen met 3% tot € 1,3 miljard.

Geen trendbreuken
Het lijkt er niet op, dat de huidige zomermaanden dit jaar voor trendbreuken zorgen. Met krimp in Italië (-6% tot € 167 miljoen), Spanje (-4% tot € 54 miljoen), Portugal (-7% tot € 18 miljoen) en Griekenland als grootste daler in dit segment (-17% tot € 14 miljoen) blijft Zuid-Europa moeizaam. West-Europa ligt met uitzondering van Frankrijk (-2% tot 399 miljoen) op een voorsprong. In drie van de vier Scandinavische landen (Zweden, Finland en Noorwegen) ligt de groei boven het gemiddelde. Dat geldt niet voor Denemarken, al blijft de exportwaarde in de plus. Oost-Europa blijft ook stijgen, maar in sommige ook grotere afzetlanden blijft de groei achter of is er een krimp, zoals in Polen (-6% tot € 88 miljoen). Oorzaken daarvan zijn de lagere koers van de zlotty, de tegenvallende economie en de toegenomen lokale productie.

Veranderingen in keten
Geleidelijke veranderingen in de afzetketen zetten door. Omdat klokprijzen te veel fluctueren, neemt enerzijds de behoefte om lange termijnafspraken te maken toe. Anderzijds waren ze dit jaar bij bepaalde productgroepen lastiger te realiseren door de hogere inkoopwaarde. Er ontstaan ook steeds meer samenwerkingsverbanden met kwekers. Dat uit zich in gezamenlijke marktbewerking, verbeterde uitwisseling van informatie en het stroomlijnen van systemen en processen. “Dat kan de positie van Nederland als hoofdleverancier van bloemen en planten in Europa versterken”, stelt Tom Bijleveld van HBAG Bloemen en Planten.

Bron: Bloembollenvisie