Skip to main content

Akkoord over cao glastuinbouw

27 augustus 2012

De vakbonden en de werkgevers in de glastuinbouw hebben een akkoord bereikt over de cao voor de glastuinbouw.

De onderhandelaars van LTO Glaskracht, ZLTO, LLTB, Plantum, FNV Bondgenoten en CNV vakmensen bereikten in juli al een overeenkomst.

Gedurende de looptijd van de tweejarige cao worden de salarissen in drie stappen verhoogd met in totaal 2,75%. Op 1 september 2012 en 1 juli 2013 met 1% en op 1 januari 2014 met 0,75%. De tekst van van de cao wordt binnenkort openbaar gemaakt.