Skip to main content

Exportwaarde sierteelt stijgt

14 januari 2013

De exportomzet in bloemen en planten is in 2012 met 3% gestegen tot 5,4 miljard euro. De exportwaarde van snijbloemen steeg in 2012 met ruim 3% tot 3,3 miljard euro, vooral door een hogere inkoopwaarde. Pot- en tuinplanten klommen met bijna 2% tot een omzet van bijna 2,1 miljard euro. Dit blijkt uit de definitieve exportcijfers van HBAG Bloemen en Planten. Vooral in de eerste helft van het afgelopen jaar steeg de exportwaarde, terwijl in de tweede helft een krimp werd genoteerd. December was met een daling van 13% in omzet zwaar tegenvallend.

De verschillen per land en per productgroep zijn groot. Bloemen deden het iets beter dan de pot- en tuinplanten. Minder export naar Zuid-Europa, meer naar Oost- en Noord-Europa en wisselende resultaten in de direct omliggende bestemmingen waren in 2012 duidelijke trends. Exporteurs verwachten dat deze ontwikkelingen in 2013 doorzetten. Zij rekenen op een lastig jaar en zien ook kansen.

Tweede helft 2012 tegenvallend
Afgelopen december was voor de bloemen- en plantenexport een teleurstellende maand met een daling van de exportwaarde met 15% bij de bloemen tot 238 miljoen euro en een terugval van 10% bij de planten tot 130 miljoen euro. Bij de vergelijking met december 2011 moet worden aangetekend, dat toen een toename werd genoteerd van 12%. December 2012 telde 3 inkoopdagen minder, maar ook de vraag naar sierteeltproducten voorafgaand aan kerstmis was lager. De laatste maand in 2012 bleef met in totaal 367 miljoen euro exportomzet 6% achter bij de gemiddelde decemberomzet sinds 2000.

Na de eerste helft van 2012 stond de exportteller op +6%, maar zowel in het derde als in het vierde kwartaal moest een krimp van 1% worden genoteerd. In de tweede helft van het afgelopen jaar zakte de exportomzet in waarde 57 miljoen euro. Net als in 2011 werd ook 2012 in 12 van de top-25 exportlanden een daling van de exportwaarde genoteerd. Deze top-25 tekent voor 97% van de exportwaarde.

Daling Zuid-Europa zet door
De daling van de exportomzet op de Zuid-Europese markten zet versterkt door: Italië (-7% tot 299 miljoen euro), Spanje (-11% tot 88 miljoen euro), Portugal (-8% tot 28 miljoen euro) en Griekenland (-19% tot 24 miljoen euro). Het marktaandeel van deze landen is in een jaar een vol procentpunt gedaald tot 8,2%. Het marktaandeel van de in Noord-West Europa gelegen landen blijft schommelen tussen 62% en 63%, maar de verschillen zijn groot. Positief zijn de groeicijfers die de nummer 1 Duitsland (+5% tot 1,6 miljard euro) en nummer 2 Engeland (+6% tot 791 miljoen euro) laten zien. In Frankrijk en België daarentegen, in rangorde de derde respectievelijk zesde afzetbestemming daalde de exportwaarde 4% tot 654 miljoen euro respectievelijk 2% tot 222 miljoen euro.

Stijging Noord- en Oost-Europa
De Noord-Europese landen tekenden in 2012 voor een gemiddelde groei van 8% tot 391 miljoen euro. Ook hier zijn de cijfers uiteenlopend: Zweden (+12% tot 145 miljoen euro) en Noorwegen (+18% tot 77 miljoen euro) groeien fors bovengemiddeld, Denemarken (+1% tot 118 miljoen euro) en Finland (+3% tot 52 miljoen euro) blijven hierbij achter. Het aandeel van deze landengroep klom tot 7,3%. De tweedeling in de groei in Oost-Europa is manifest geworden. In de Oost-Europese lidstaten van de EU kromp de exportomzet met 6%. Dat was ook de daling in Polen, in deze groep het belangrijkste land met een exportomzet van 129 miljoen euro. Rusland (+27% tot 252 miljoen euro) blijft de motor in de exportgroei op de niet EU-landen in Oost-Europa, die in totaal 22% meer afnamen. De totale groei naar Oost-Europa eindigt hierdoor op 6% en het marktaandeel klom tot 13,8%. De export naar andere continenten dan Europa steeg met 20% tot 140 miljoen, waardoor het marktaandeel klom naar 2,6%.

bron: HBAG Bloemen en Planten, 14/01/13