Skip to main content

Optimisme binnen Greenport Aalsmeer

11 januari 2013

Onder telers en bestuurders in de greenport Aalsmeer heerst, ondanks de huidige economische crisis, een optimistische sfeer. Dat bleek gisteren tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting Greenport Aalsmeer in Aalsmeerderbrug.

Zowel waarnemend burgemeester Theo van Eijk van Aalsmeer als gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland en algemeen directeur Timo Huges van Flora Holland benadrukten dat 2012 weliswaar een zwaar jaar was voor de glastuinbouw, maar dat het over het algemeen nog altijd beter was dan 2011.

Huges wees op de hogere middenprijzen in 2012 die bij FloraHolland tot een omzetstijging van 3% hebben geleid. Vergeleken met 2011 brachten bloemen en planten vorig jaar 4% meer op. De veilingtopman benadrukte dat het daarbij om gemiddelden gaat. „Niet voor iedere tuinder is in 2012 verbetering opgetreden, maar gemiddeld genomen was er een vooruitgang te zien.’’

Geactualiseerde visie
Alledrie de bestuurders blikten met optimisme vooruit op de geactualiseerde plannen van de greenport, gepresenteerd in de visie ’Samenwerken aan een bloeiend perspectief’. In de visie staan projecten als: Innovatiemotor Greenport Aalsmeer, Ocap-leiding, geothermie, Innovatieklas, herstructurering, Masterplan N201+ en Bloomin’ Holland.