Skip to main content

FFP moet samengaan met MPS’

2 mei 2011

Fair Flowers Fair Plants (FFP), het keurmerk voor duurzaam geteelde bloemen en planten, kan niet op eigen benen staan, vindt Productschap Tuinbouw. FFP moet samen gaan werken met MPS.


Productschap Tuinbouw prijst consumentenlabel FFP omdat het een internationaal netwerk heeft opgezet en het thema duurzaamheid onder de belangstelling heeft gebracht. “In de huidige vorm kan FFP echter niet op eigen benen staan”, stelt het schap.

Samen met MPS
Volgens PT is ‘de beste en meeste efficiënte optie’ een gezamenlijke organisatie van FFP en kwekerslabel MPS. Aangezien MPS-A en MPS-SQ uitgangspunten van het FFP-label zijn, ligt samenwerking met MPS voor de hand, stelt het Vakblad voor de Bloemisterij.

Bijdrage van €99.300
Productschap Tuinbouw levert een bijdrage van €99.300 om de samenwerking nog dit jaar tot stand te brengen. De totale kosten worden geraamd op €120.300