Skip to main content

Gemeenteraad Kaag en Braassem: eerst inzetten op bestaande tuinbouw

28 oktober 2009

KAAG EN BRAASSEM – Binnen de gemeentegrenzen van Kaag en Braassem mag geen nieuw kassengebied komen. Zo luidt het unanieme standpunt van de gemeenteraad. In een door alle partijen gesteund initiatiefvoorstel zet de gemeente hard in op herstructurering van de bestaande kassengebieden.

Vorige week was al duidelijk dat de raad tegen de komst van een groot nieuw kassengebied is. De verrassing zat hem maandag in de unanimiteit. Het CDA, traditioneel de partij met de meeste aanhang onder de plaatselijke tuinders, kon zich uiteindelijk ook vinden in de tekst van het intiatiefvoorstel.

De afwijzing van de nieuwe kassen werd in het voorstel direct gekoppeld aan de opdracht om werk te maken van de modernisering van de bestaande kassengebieden.

Ook kregen burgemeester en wethouders van de raad de opdracht om in te zetten op de verdere ontwikkeling van de ‘flower knowledge port’, een kenniscentrum rond de al in Roelofarendsveen gevestigde bedrijven als NAK Tuinbouw.

Geen nieuw kassengebied Kaag en Braassem – Kaag en Braassem

Bron: Leidsch Dagblad